معمار کوچک

فهرست بهای ابنیه سال 88

سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری هر سال ابلاغیه ای را در چندین بند مفصل به کلیه کافرمایان ، پیمانکاران و همه کسانی که با ساز و کار عمرانی سرو کار دارند ابلاغ می کند که شامل استاندارادهای اجرایی و قیمت های  طرح های عمرانی به صورت فهرست بها می باشد تا برآورد هزینه کارهای عمرانی از روی این ابلاغیه تهیه شود.
این ابلاغیه به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی ، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی به مدت 1 سال اعتبار قانونی دارد که در تاریخ 16/9/1388 فهرست بهای جدید ابلاغ گردید و شما می توانید فهرست بهای ابنیه را از وبلاگ خودتون دانلود کنید.

دانلود فهرست بهای ابنیه 88

Type:pdf                Size:1.10MB

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۹ساعت 21:56  توسط مجتبی ملائی  |